Çepni Mahallesi 349 ada 146 nolu parsel ve yakın çevresi

Çepni Mahallesi 349 ada 146 nolu parsel ve yakın çevresinde yaklaşık 3.000 m²’lik alan Belediye Hizmet Alanı (Gasilhane) olarak planlanması şeklinde plan müellifince hazırlanan, 1/5000 ölçekli Nazım (NİP; 19253607) ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı (UİP; 19596489),  3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b Maddesi gereğince 02.07.2020 tarih 73 sayılı BMK kararı ile onanmıştır.

Onaylı plan değişikliği; 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince  08.07.2020 tarihinden itibaren 1 ay süre ile Çorum Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 2. kat panosunda askı-ilana çıkarılmıştır.

Meclis kararına ulaşmak için  TIKLAYINIZ

08 Temmuz 2020
258 kez görüntülendi