Hacıkerim Mahallesi, 4903 nolu ada ile yakın çevresi

Hacıkerim Mahallesi, 4903 nolu ada ile yakın çevresine yapılaşma koşullarında bir değişiklik yapılmadan topoğrafik nedenlerle açılmasının mümkün olmadığı gerekçesi ile adanın güneyinde bulunan 10 metrelik yolun kaldırıldığı ve adanın ortasına 7 metrelik otoparkla biten yol işaretlendiği, kuzeyinde bulunan 10 metrelik yolun 7 metre olarak değiştirildiği ve otoparkla sonlandırıldığı, batısında bulunan 10 metrelik yolun kaldırıldığı, doğusunda bulunan otopark alanının yeniden düzenlendiği ve plan notlarına “yapılaşma ile ilgili olarak 08.03.2018 tarih 56 Sayılı Belediye Meclis Kararı ile onaylanan plan hükümleri geçerlidir.” Şeklinde plan notu eklenmesi şeklinde plan müellifince hazırlanan, 1/5000 ölçekli Nazım (NİP; 19658679) ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı (UİP; 19330026) değişikliği, değişikliği,  3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b Maddesi gereğince 02.07.2020 tarih 72 sayılı BMK kararı ile onanmıştır.

Onaylı plan değişikliği; 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince  08.07.2020 tarihinden itibaren 1 ay süre ile Çorum Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 2. kat panosunda askı-ilana çıkarılmıştır.

Meclis kararına ulaşmak için  TIKLAYINIZ

08 Temmuz 2020
200 kez görüntülendi