Gülabibey Mahallesi, 294 ada, 186 nolu parsel

Gülabibey Mahallesi, 294 ada, 186 nolu parselin Asker Alma Bölge Başkanlığı olan plan fonksiyonunun Askeri Alan (Asker Alma Bölge Başkanlığı) olarak değiştirildiği, Emsal ve Yençok yapılaşma koşullarında bir değişiklik yapılmadığı, güney ve kuzey cephelerinde bulunan yapı yaklaşma mesafesinin 5 metre, batı cephesinde 10 metre olarak değiştirildiği, güney cephesinde bulunan 35 metrelik yolun kuzeyine yol boyu otopark alanı ilave edilerek 45 metreye çıkartıldığı ve trafo alanının olduğu yerde yeniden işaretlenmesi şeklinde plan müellifince hazırlanan, 1/5000 ölçekli Nazım ve (NİP; 19987252) 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı (UİP; 19322925) değişikliği,  3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b Maddesi gereğince 02.07.2020 tarih 71 sayılı BMK kararı ile onanmıştır.

Onaylı plan değişikliği; 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince  08.07.2020 tarihinden itibaren 1 ay süre ile Çorum Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 2. kat panosunda askı-ilana çıkarılmıştır.

 

Meclis kararına ulaşmak için  TIKLAYINIZ

08 Temmuz 2020
143 kez görüntülendi