Tepecik Mahallesi, 244 ada, 12, 13, 15 nolu parseller

Tepecik Mahallesi, 244 ada, 12, 13, 15 nolu parsellerin fonksiyonunun “Belediye Hizmet Alanı” olarak değiştirildiği; 1/1000 ölçekli uygulama imar planında “Belediye Hizmet Alanı” (Sosyal Kültürel Amaçlı) olarak belirlenmesi şeklinde belediyemiz plan müellifince hazırlanan, 1/5000 ölçekli nazım imar planı (NİP; 19186325) ve plan notlarıyla bir bütün olmak üzere 1/1000 ölçekli uygulama imar planı (UİP; 19712071) değişikliği teklifi 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b Maddesi gereğince 02.07.2020 tarih 67 sayılı BMK kararı ile onanmıştır.

Onaylı plan değişikliği; 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince  08.07.2020 tarihinden itibaren 1 ay süre ile Çorum Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 2. kat panosunda askı-ilana çıkarılmıştır.

 

Meclis kararına ulaşmak için  TIKLAYINIZ

08 Temmuz 2020
191 kez görüntülendi