Ulukavak Mahallesi, 3229 ada 1 ve 6 parsellerde plan değişikliği

Ulukavak Mahallesi, 3229 ada 1 ve 6 parseller için;

Ulukavak Mahallesi, 3229 ada 1 ve 6 parseller ayrık nizam 5 kat, Taks: 0.35, Kaks: 1.75 yapılaşma koşullarında Konut Alanı olarak planlanması şeklinde hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı (NİP; 11177,11) ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı (UİP; 11176,13) değişikliği 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b Maddesi gereğince 06.04.2018 tarih  04/70 sayılı BMK kararı ile onanmıştır.

Onaylı plan değişikliği; 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince 09.04.2018 tarihinden itibaren   1 ay  süre ile Çorum Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 2. kat panosunda askı-ilana çıkarılmıştır.

 

Meclis kararına ulaşmak için  TIKLAYINIZ

 

10 Nisan 2018
367 kez görüntülendi