NİSAN AYI MECLİS GÜNDEMİ

Belediyemiz Meclisi 5393 Sayılı Yasanın 20. Maddesi ne istinaden 06.04.2018 Cuma günü saat 15.00’ da Belediyemiz Meclis salonunda toplanacaktır.

Belediye Meclis Üyelerinin belirtilen gün ve saatte Belediye Meclis salonuna teşrifleri rica olunur.

 

  T.C.

ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ

SIRA NO E V R A K I N  TOPLANTI TARİHİ : 06.04.2018 TOPLANTI NO: 04 / Saat: 15.00
TARİHİ SAYI GELDİĞİ YER K  O  N  U  S  U
01 26.03.2018 164 YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 5393 Sayılı Belediye Kanununun 33. Maddesi gereğince Encümen Üyesi seçilmesi.
02 26.03.2018 165 YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. Maddesi gereğince Plan ve Bütçe Komisyon Üyesi, İmar Komisyon Üyesi ve Tarife Komisyon Üyesi seçilmesi.
03 26.03.2018 665 DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Yemekhane Yönetmeliğinin revize edilmesi.
04 03.04.2018 TARİFE KOMİSYONU Veteriner işleri gelir tarifesi.
05 03.04.2018 1030 İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ İmar planı değişikliğine ait 4 adet teklifin İmar Komisyonuna havalesi.
06 03.04.2018 İMAR KOMİSYONU İlice Mahallesi, 4243 ada 1 parsel, 93 ada 14, 15, 16, 17, 38, 41 ve 56 parseller ve yakın çevresi için plan değişikliği.
07 03.04.2018 İMAR KOMİSYONU Ulukavak Mahallesi, 1903 ada 11, 12 ve 13 nolu parseller için plan değişikliği.
08 03.04.2018 İMAR KOMİSYONU Ulukavak Mahallesi, 3229 ada 1 ve 6 parseller için plan değişikliği.
09 03.04.2018 İMAR KOMİSYONU Çepni Mahallesi, 4548 ada 45, 46, 47 parseller ve 1296 ada 28 parsel ve yakın çevresi için plan değişikliği.
10 03.04.2018 İMAR KOMİSYONU Ayarık Mahallesi, 88 ada, 563 nolu parselin batısı için plan değişikliği.
11 03.04.2018 İMAR KOMİSYONU Ulukavak Mahallesi, 1760 nolu ada’nın güneyi için plan değişikliği.
12 03.04.2018 İMAR KOMİSYONU Gülabibey Mahallesi, 3735 ada, 286 nolu parselin kuzeyi için plan değişikliği.
13 03.04.2018 İMAR KOMİSYONU Tepecik ve Gülabibay Mahallesi sınırları içerisinde bulunan yaklaşık 20 hektarlık Kale ve Çevresi için plan değişikliği.
14 03.04.2018 İMAR KOMİSYONU Yavruturna Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Mürsel Sokak ve Cengiz Topel Caddesi’nin bir kısmı için plan değişikliği.
15 03.04.2018 İMAR KOMİSYONU Karaca ve Pınarçay Köyü, H33B03B-1A/1B/2A/2B– H33B04A1A paftaları sınırlarlarında kalan, kesin sınırları plan üzerinde belirtilen, yaklaşık 45 hektarlık alan için plan değişikliği.
16 04.04.2018 1032 İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ Gayrimenkul Satış, Trampa ve Takası.
17 28.03.2018 80 BAŞKANLIK MAKAMI 5393 Sayılı Belediye Kanununun 56. Maddesine istinaden Belediye Başkanı tarafından hazırlattırılan 2017 yılı faaliyet raporu.
18 29.03.2018 740 DENETİM KOMİSYONU Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 22. Maddesine istinaden hazırlanan Denetim Komisyon raporunun Meclise sunulması.
   
   
 

 

Zeki GÜL

Belediye Başkanı

04 Nisan 2018
382 kez görüntülendi