12 Haziran 2019 Tarihinde Eklenen Konular

Çepni Mahallesi, 4355 ada 6 nolu parsel için; parselin kullanım kararı Akaryakıt ve Servis İstasyonu olarak değiştirilmiş ve Emsal:0.30 Yençok: 6.50 metre yapılaşma koşulları belirlenmiştir. Yapılan incelemeler neticesinde 4355 ada 6 nolu parselin imar planlarında Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı...
Merkez İlçesi sınırları içerisinde Kentin muhtelif yerlerinde bulunan Fitne, Derinçay ve Çomarınözü Dereleri üzerindeki menfezlerin imar planına işaretlenmesine yönelik; planda verilmiş hiçbir yapılaşma koşulunda değişiklik yapılmadan Yeşilırmak Havzası Taşkın Yönetim Planında belirtilen Çomarınözü Deresi üzerinde bulunan 6 adet, Derinçay üzerinde...