13 Mayıs 2019 Tarihinde Eklenen Konular

Yavruturna Mahallesi, 1, 2 ve 5 nolu kadastro paftaları içerisinde kalan ve kesin sınırları pafta üzerinde gösterilmiş alan için; Planda verilmiş hiçbir yapılaşma koşulu ve yol genişliklerinde bir değişiklik yapılmadan planla kadastro arasındaki uyuşmazlığın giderilmesi, uygulamadan çıkan sorunların önlenmesi, yorum...
Karakeçili Mahallesi, 4392 ada, 7 (eski 3 ve 4) nolu parsel için; Plan fonksiyonunun Konut Alanı’ndan Ticaret+Konut Alanı’na dönüştürüldüğü yapılaşma koşullarında ise bir değişiklik yapılmadığı, Plan notlarına; “Ticaret+ Konut Alanı kullanım kararı getirilmiş alanların zemin katlarında ticari birimler yer alacak...
Yavruturna Mahallesi, 808 ada 24 ve 25 nolu parseller için; Plan fonksiyonlarında değişiklik yapılmadığı, yapı yaklaşma mesafelerinin yollardan ve komşu konut adasından 5 metre, 24 ve 25 nolu iki parsel için komşu yapı yaklaşma mesafelerinin ise 24 nolu parsel için...
Çöplü, Kunduzhan ve Çepni Mahallesi sınırları içerisinde bulunan ve kesin sınırları pafta üzerinde gösterilmiş yaklaşık 65 hektarlık alan  için; İlgili mahkeme kararları doğrultusunda 4469 ada 4 nolu parselin “Sağlık Tesis Alanı” olarak işaretlendiği, Osmancık Caddesine Cepheli 4476 ada 2 nolu...
Ulukavak Mahallesi, 3744 ada, 47 nolu parsel için; Plan fonksiyonunun Konut Alanı’ndan Ticaret+Konut Alanı’na dönüştürüldüğü yapılaşma koşullarında ise bir değişiklik yapılmadığı, Plan notlarına; “Ticaret+ Konut Alanı kullanım kararı getirilmiş alanların zemin katlarında ticari birimler yer alacak olup üst katların tamamı...
12