Çorum Belediyesi | Herkes İçin Çalışıyoruz

Gün :9 Temmuz 2018

Geri
Trap atışlarına yoğun ilgi
16 Adet Resim

Çorum Belediyesi ve Tüm Avcılar ve Atıcılar Derneğinin birlikte düzenlediği 4. Trap Yarışları sona erdi. Trap Yarışlarına Belediye Başkan Yardımcısı Devamını oku…

Tepecik Mahallesi, 2078 ada, 7 nolu parselde plan değişikliği

Tepecik Mahallesi, 2078 ada, 7 nolu parsel için; 01.06.2018 tarih ve 741 kayıt nolu dilekçe ekinde bulunan ve plan müellifi Devamını oku…

Yaydiğin Köyü, 102 ada 3 parselde plan değişikliği

için; 102 ada 3 parselin kuzeyinde yer alan yaklaşık 3110 m²’lik kısmı Akaryakıt ve Servis İstasyonu, kalan kısım ise Emsal:0.75 Devamını oku…

Yavruturna Mahallesi, 776 ada 1 parselde plan değişikliği

Yavruturna Mahallesi, 776 ada 1 parsel  için; Yavruturna Mahallesi, 776 ada 1 parsel için talep edilen imar planı değişikliği ile Devamını oku…

Gülabibey Mahallesi, Hasan Paşa 1. Sokakta plan değişikliği

Gülabibey Mahallesi, Hasan Paşa 1. Sokak için; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından Gülabibey Mahallesi, Hasan Paşa 1. Sokağa yönelik olarak Devamını oku…

Ulukavak Mahallesi, 3448 ada, 16, 17 ve 18 nolu parsellerde plan değişikliği

Ulukavak Mahallesi, 3448 ada, 16, 17 ve 18 nolu parseller için; Sağlık İl Müdürlüğünün 19.04.2018 tarihli yazısı ekinde plan müellifi Devamını oku…

İbrahimçayırı Mahallesi, 1652 ada, 1 nolu parselde plan değişikliği

İbrahimçayırı Mahallesi, 1652 ada, 1 nolu parsel için; Parselin kullanım kararı değiştirilmemiş olup, güney sınırından 10,00 metre batı sınırından 30,00 Devamını oku…

Gülabibey Mahallesi, 4781 ada 1 nolu parselde plan değişikliği

Gülabibey Mahallesi, 4781 ada 1 nolu parsel için; 28.05.2018 tarih ve 729 kayıt nolu dilekçe ekinde bulunan ve plan müellifi Devamını oku…

Ulukavak Mahallesi, 3174 ada 1 nolu parselde plan değişikliği

Ulukavak Mahallesi, 3174 ada 1 nolu parsel için; Çorum Valiliği, İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün 07.05.2018 tarih ve E.8941181 sayılı yazıları Devamını oku…

Çepni Mahallesi, 4486 ada 78 nolu parsellerde plan değişikliği

Çepni Mahallesi, 4486 ada 78 nolu parsel için; 17.05.2018 tarih ve 707 kayıt nolu dilekçe ekinde bulunan ve plan müellifi Devamını oku…