Çorum Belediyesi | İyi Hizmet, İyi Gelecek

Gün :12 Eylül 2017

Geri
Bayat Mahallesi, 4617 ada, 17 nolu parselde plan değişikliği

Bayat Mahallesi, 4617 ada, 17 nolu parsel için; 4617 ada, 17 nolu parsel “Akaryakıt ve LPG ikmal İstasyonu” olarak planlanmış Devamını oku…

Çepni Mahallesi, 4389 ada, 1 nolu ve 468 ada, 1 nolu parsellerde plan değişikliği

Çepni Mahallesi, 4389 ada, 1 nolu ve 468 ada, 1 nolu parseller için; Çepni Mahallesi 4389 ada, 1 nolu ve Devamını oku…

İbrahimçayırı Mahallesi, 3628 ada, 30 nolu parselde plan değişikliği

İbrahimçayırı Mahallesi, 3628 ada, 30 nolu parsel için; Parselin kullanım kararı “Akaryakıt ve LPG Servis İstasyonu” olarak değiştirilmiştir. Yapılaşma koşulları Devamını oku…

Celilkırı Köyü, 152 ada, 125 nolu parselde plan değişikliği

Celilkırı Köyü, 152 ada, 125 nolu parsel için; 152 ada, 125 nolu parsel “Belediye Katı Atık Değerlendirme Tesis Alanı” olan Devamını oku…

Ayarık Mahallesi, 999 ada 7 nolu parselde plan değişikliği

Ayarık Mahallesi, 999 ada 7 nolu parsel için; 999 ada 7 nolu parselin yapılaşma koşulları değiştirilerek; Taks: 0.25, Emsal (KAKS): Devamını oku…

Ulukavak Mahallesi, 788 ada 3 ve 4 numaralı parsellerde plan değişikliği

Ulukavak Mahallesi, 788 ada 3 ve 4 numaralı parseller için; Parsellerin cephe aldığı Damat Şükrü 3. Sokak boyunca 5 kat Devamını oku…

Altınbaş Köyü, 106 ada 8 nolu parselde plan değişikliği

Altınbaş Köyü, 106 ada 8 nolu parsel için; Altınbaş Köyü, 106 ada 8 nolu parselin Emsal: 1.00 Yençok: 9.50 yapılaşma Devamını oku…

Kunduzhan Mahallesi, 2549 ada 66 parselde plan değişikliği

Kunduzhan Mahallesi, 2549 ada 66 parsel için; 2549 ada 66 parselin kuzey kısmında yaklaşık 2.760 m² lik alan Emsal:0.30, Yençok: Devamını oku…

Barış Köy Kanalizasyon İnşaatı Yapım İşi

KANALİZASYON İŞİ YAPTIRILACAKTIR. ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI Barış Köy Kanalizasyon İnşaatı Yapım İşi  4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine Devamını oku…

Meçitözü İlçesi Epdm Yürüyüş Yolu Yapım İşi

MEÇİTÖZÜ İLÇESİ EPDM YÜRÜYÜŞ YOLU YAPIM İŞİ ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI Meçitözü İlçesi Epdm Yürüyüş Yolu Yapım İşi  4734 sayılı Kamu Devamını oku…