20.04.2012 Olağanüstü Meclis Gündemi

ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Belediyemiz Meclisi 5393 Sayılı Yasanın 20. Maddesi ile değişik 5675 Sayılı Kanunun 3. maddesine istinaden 20.04.2012 Cuma günü saat 10.30’ da olağanüstü olarak, Belediyemiz Turgut Özal İş Merkezi Konferans Salonunda toplanacaktır.

Belediye Meclis Üyelerinin belirtilen gün ve saatte toplantıya teşrifleri rica olunur.

 

T.C.

ÇORUM BELEDİYESİ

MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ

 

SIRA NO E V R A K I N  TOPLANTI TARİHİ : 20.04.2012 TOPLANTI NO: 05 / S:10.30
TARİHİ SAYI GELDİĞİ YER K  O  N  U  S  U
1 16.04.2012 1783 İMAR VE ŞEH. MD Gayrimenkul Satın alınması.
2 16.04.2012 1790 Bahçelievler Mahallesi, 58 Pafta, 910 ada, 34 nolu parselin konut alanı işaretlenmesine ilişkin plan değişikliğinin teklifinin İmar Komisyonuna havelesi.
3 13.04.2012 1135 MALİ HİZM.MÜD Buhara Kültür ve Gençlik Merkezi yapımı için İller Bankasından kredi talebi.
4 13.04.2012 1136 Terminal Binası yapımı için, İller Bankasından kredi talebi.
5 13.04.2012 1137 Nikah Salonu yapımı için, İller Bankasından kredi talebi.
6 13.04.2012 1138 Çok Katlı Otopark yapımı için, İller Bankasından kredi talebi.
7 13.04.2012 1139 Kadın ve Gençlik Kültür Sanat Merkezi yapımı için, İller Bankasından kredi talebi.
8 13.04.2012 1140 Kent Park yapımı için, İller Bankasından kredi talebi.
9 13.04.2012 1141 Tarım İl Müdürlüğü Hizmet Binası yapımı için, İller Bankasından kredi talebi.
10 13.04.2012 1142 Sebze Meyve Hal Binası yapımı için, İller Bankasından kredi talebi.
11 13.04.2012 1143 Meslek Lisesi yapımı için, İller Bankasından kredi talebi.
12 13.04.2012 1144 Kamyon Garajı yapımı için, İller Bankasından kredi talebi.
13 16.04.2012 1153 2011 Yılı Kesin Hesabının Plan ve Bütçe Komisyonuna Havalesi.
14 16.04.2012 617 KÜLTÜR VE SOS. İŞL. MÜÜD. Türkçe Olimpiyatlar için protokol yapmak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesi.
15 16.04.2012 632 Hitit Üniversitesi ile ortak proje yapılması için Belediye Başkanına yetki verilmesi.
   
                                                                 Muzaffer KÜLCÜ

                                                           Belediye Başkanı

06 Nisan 2017
189 kez görüntülendi