Tepecik Mahallesi, 1298 nolu adanın batısında yer alan bölgede plan değişikliği

Tepecik Mahallesi, 1298 nolu adanın batısında yer alan bölge için;

1298 nolu ada 1 ve 15 nolu parseller ile park alanı olarak planlı kısım arasında 7.00 metrelik yol planlanması şeklinde hazırlanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı (NİP; 5783,13) ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı (UİP; 5782,12) değişikliği, 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b Maddesi gereğince Meclisce 03.03.2017 tarih 03/44 sayılı BMK kararı ile onanmıştır.

Onaylı plan değişikliği; 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince 06.03.2017-06.04.2017 tarihleri arasında 30 gün süre ile Çorum Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 2. kat panosunda askı-ilana çıkarılmıştır.

Meclis kararına ulaşmak için TIKLAYINIZ

06 Mart 2017
184 kez görüntülendi