Gülabibey Mahallesi, 2430 ada 1 nolu parselde plan değişikliği

Gülabibey Mahallesi, 2430 ada 1 nolu parsel için;

2430 ada 1 nolu parselin batı cephesindeki 7.00 metre olan yapı yaklaşma mesafesinin 5.00 metreye düşürüldüğü ve parselin diğer yapılaşma haklarında herhangi bir değişiklik yapılmaması şeklinde hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı (NİP; 5783,12) ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı (UİP; 9546,4) değişikliği, 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b Maddesi gereğince Meclisce 03.03.2017 tarih 03/39 sayılı BMK kararı ile onanmıştır.

Onaylı plan değişikliği; 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince 06.03.2017-06.04.2017 tarihleri arasında 30 gün süre ile Çorum Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 2. kat panosunda askı-ilana çıkarılmıştır.

Meclis kararına ulaşmak için TIKLAYINIZ

06 Mart 2017
139 kez görüntülendi