Gülabibey Mahallesi, 4001 ada, 207 nolu parsel de plan değişikliği

Gülabibey Mahallesi, 4001 ada, 207 nolu parsel için;

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü, Çorum Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü’nün 30.12.2016 tarih ve 7825 sayılı yazısı ekinde bulunan imar planı değişikliği dosyasında, 4001 ada, 207 nolu parselin Emsal: 1.80 Yençok: 6 Kat yapılaşma koşullarına “Resmi Kurum Alanı” olarak planladığı, 35 metre genişliğindeki Fevzi Çakmak Caddesi’nden 30 metre diğer cephelerden ise 10 metre yapı yaklaşma mesafesi işaretlenmesi şeklinde hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım (NİP; 8329,32) ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı (UİP; 7571,36) değişikliği, 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b Maddesi gereğince 06.02.2017 tarih 02/22 sayılı BMK kararı ile onanmıştır.

Onaylı plan değişikliği; 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince 07.02.2017-07.03.2017 tarihleri arasında 1 ay süre ile Çorum Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 2. kat panosunda askı-ilana çıkarılmıştır.

Meclis kararına ulaşmak için TIKLAYINIZ

07 Şubat 2017
144 kez görüntülendi