Çorum’un geleceği için faydalı bir çalışma

Belediye Başkanı Muzaffer Külcü, klasik yönetici anlayışının dışına çıkılmadan büyük hedeflere varmanın imkansız olduğunu söyledi.

`Çorum’un geleceği için faydalı bir çalışma`

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) tarafından hazırlanan 2017-2021 İl Stratejik Gelişim Planı İstişare toplantısında konuşma yapan Başkan Külcü, “Çorum için, Çorum`un geleceği için faydalı neticelere ulaşacağını düşündüğüm ve inandığım bir çalışma. Önümüzdeki günlerde süreç ilerledikçe bir takım kanunu görevleri yaparken adeta üst makamlara hazırlık yaparken hazırlanmış dosyalar gibi basma kalıp şeylerin söylendiği adeta günü kurtarmak için bir çalışmanın tamamlandığı, raporlamanın yapıldığı anlayışına dönmemesi lazım.”; dedi.

Başkan Külcü konuşmasını şu sözlerle sürdürdü:

`Planınız olmazsa yönetemezsiniz`

“Şehirleri yatağına akan bir nehir gibi kendi haline bırakamayız. Eğer kendi haline bırakırsak o kıvrıla kıvrıla akar yatağını bulur. Bir istikamet üzere de akıp gider. Bir yere gitmesi arzulanıyorsa o nehrin bir yere ulaşması ve onun bereketinden istifade edilmek isteniyorsa onun için bir yatak hazırlanmalı. O nehirde o yatak üzere akmalı ve hedefine varmalıdır. Burada bir karar vermek durumundayız. Eğer Çorum`u kendi haline bırakacaksak, kendi kaderine terk edeceksek o zaman böyle bir çalışma yapmaya gerek yok. “Bu şehrin hedefleri olmalı, o hedeflere varmak için hep beraber çalışacağız”; diyeceksek ki dediğimizi görüyoruz. O zaman o hedeflerimizi belirlemeliyiz. O hedeflere ulaşmak için de gerek kamu gerek sivil toplum gerekse halkın her bir ferdi hangi görevi üstlenmesi gerekiyorsa onları yerine getirmeli ve belirlenmiş olan hedeflerimize hep beraber ulaşmalıyız. Bir stratejik planınız veya genel olarak bir planınız olmazsa ölçemezsiniz ve yönetemezsiniz.

Belediye olarak bizimde üzerimize düşen çokça görev var. 5 yılda bir hazırladığımız stratejik planlarımızın her yılsonunda belirlenmiş olan hedeflere ulaşıp ulaşamadığımızı çek ediyoruz. Yüzde 80 oranında yıllık hedeflerimize, dönemsel hedeflerimize ise yüzde 100`ün üzerinde ulaştığımızı görüyoruz. Bunu yaparken risk analizlerimizi iyi yapıyoruz. Kişisel yeteneklerimizi yaptığımız işin içine koyuyoruz. Hepsinden önemlisi işimizi yaparken klasik anlayış içinde hareket etmiyoruz. Dar kalıpların dışına çıkmadan, klasik yönetici anlayışının dışına çıkmadan büyük hedeflere varma imkanımız yok.

`Üniversiteye büyük görev düşüyor`

Toplumun önünde koşan bir üniversite bu şehrin çehresini değiştirir. Sanayinin de işadamının da sivil toplum kuruluşlarının da belediye başkanının da ufkunu açacak, ona bir vizyon belirleyecek olan şey üniversitedir. Üniversitemize büyük görev düşüyor.”;

08 Şubat 2017
121 kez görüntülendi