Bahçelievler Mahallesi ve Sıklık Mahallesi, G.33.C.20.C- 3.C.4A, 4B, 4D, 3A, 3B ve G.34.D.16.D- 1.C, 4A, 4D, paftalarda yapılan plan değişikliği

Bahçelievler Mahallesi ve Sıklık Mahallesi, G.33.C.20.C- 3.C.4A, 4B, 4D, 3A, 3B ve G.34.D.16.D- 1.C, 4A, 4D, paftalar için;

Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Taş Ocağı arasındaki yol imar planlarında 15.00 metre olarak planlı olup yol teklif planda 20.00 ve 25.00 metre olarak yeniden düzenlenmiştir. Ayrıca Gazi Caddesi ve Taşocağı yolu arasında mevcut planda 20.00 metrelik ulaşım bağlantısı yeniden düzenlenerek 25.00 metre olarak planlanmış ve 172 ada 6 ve 7 parsel üzerinde park olarak planlı kısımda 10.00 metrelik yol planlanması şeklinde hazırlanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı (NİP; 5777,15) ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı (UİP; 5006,18) değişikliği 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b Maddesi gereğince 05.01.2017 tarih 01/13 sayılı BMK kararı ile onanmıştır.

Onaylı plan değişikliği; 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince 06.01.2017-06.02.2017 tarihleri arasında 1 ay süre ile Çorum Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 2. kat panosunda askı-ilana çıkarılmıştır.

Meclis kararına ulaşmak için TIKLAYINIZ

06 Ocak 2017
131 kez görüntülendi