Kadıkırı Köyü, 123 ada, 32 ve 33 nolu parseller ve yakın çevresinde plan değişikliği

Kadıkırı Köyü, 123 ada, 32 ve 33 nolu parseller ve yakın çevresi için;

Kadıkırı Köyü, 123 ada 32 ve 33 nolu parselin yapılaşma haklarında ve plan fonksiyonunda bir değişiklik yapılmadan ada formunun tekrar düzenlendiği, 123 ada 32 nolu parselin güneyinde bulunan imar yolunun plandan kaldırıldığı ve 33 nolu parselin kuzeyinde bulunan imar yolunun ise yeniden düzenlenmesi şeklinde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı (NİP; 8329,31) ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı (UİP; 7571,35) değişikliği 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b Maddesi gereğince 05.01.2017 tarih 01/12 sayılı BMK kararı ile onanmıştır.

Onaylı plan değişikliği; 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince 06.01.2017-06.02.2017 tarihleri arasında 1 ay süre ile Çorum Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 2. kat panosunda askı-ilana çıkarılmıştır.

Meclis kararına ulaşmak için TIKLAYINIZ

06 Ocak 2017
225 kez görüntülendi