İbni Sina’yı okuyan, anlayan herkes filozof oldu

Belediyemiz tarafından her ay bir konunun anlatıldığı medeniyet konuşmalarına bu ay Doç.Dr. Ömer Türker konuk oldu.

Turgut Özal Konferans Salonu`ndaki “İbni Sina düşüncesinde medeniyet” konulu konferansı

Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Mustafa Ercan ile birlikte çok sayıda vatandaş izledi.

Doç.Dr. Ömer Türker, konferansta yaptığı konuşmada İslam düşünce ve medeniyetine girilecek bir kaç kapı bulunduğunu bunlardan bir tanesinin de İbni Sina olduğunu söyledi. Türker, “İslam medeniyetinin kendine ilişkin farkındalığının ve kadim kültürün yeniden yorumlanması ve üretilmesi faaliyetinin en önemli kişisidir. İslam dünyasında İbni Sina’yı okuyan, anlayan herkes filozof olmuştur. İslam’da yeniden jeofiziği kurmuş, Aristoteles’ten sonra metafiziği bir disiplin içerisinde yeniden inşa etmiştir.Pratisyen bir hekimdir vebüyük ölçüde geçimini bundan sağlamıştır. İnsanlar 1800 yıllarda İbni Sina’nın yazmış olduğu El-Kanun Fi’t-Tıbb adlı kitabı okuyup doktorluk yapmışlardır”; dedi.

Farabi ve İbn-i Sina`nın bir birleriyle ilişkili olduğunu belirten Ömer Türker, “Düşünce Farabi’de ortaya çıkmış İbni Sina’da bütün dönemleri etkileyen bir anlatıya dönüşmüştür. Farabi’nin tarif etti yerden hareketle musikiyi yeniden hayata geçirmiştir. İbni Sina mantığı yazmış vebu eserden sonra hiç kimse bundan önceki yazılan mantık eserlerine bakmamıştır. Bunun nedeni ise önceki mantık eserlerini kendisinden bir parça haline getirerek yazmasıdır.Teorik düşüncenin temsilcisi olan İbni Sina, ahlak, siyaset ve iktisat alanında önemli bir eser yazmamış ama konuşmaları kısa da olsa bütün dönemleri etkilemektedir. İbni Sina kadim düşünceyi İslam’a mal etmiş ve İslam’ın temel sorunları da bu düşünceyi yeniden ele almıştır. Ayrıca Samanoğulları zamanında saraya giren siyasi bir kişiliğe de sahiptir. İbni Sina küçük yaşta dini ilimler eğitimi de aldığı için kadılıkta yapmıştır.” diye konuştu.

Konferans sonunda Doç.Dr. Ömer Türker’e günün anısına Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan Çorum’un simgelerinden olan Saat Kulesi maketini hediye etti.

28 Kasım 2016
113 kez görüntülendi