HURDA ARAÇ SATIŞI

ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İşin Niteliği, Yeri ve Miktarı: Belediyemize ait,  34 adet araç ile iş makinesi ayrı  ayrı  ve 16 adet hurda araç,  2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45.  Maddesine  istinaden  açık  artırma  usulü  ile  satılacaktır.

S.NO

TESCİL PLAKA

MARKA

CİNSİ

MODEL

MUHAMMEN BEDEL (TL) (K.D.V.  HARİÇ)

GEÇİCİ TEMİNAT   (TL )

1

19 AC 062

FORD

MİNİBÜS

1986

1000

30

2

19 AR 538

FORD

SU TANKI

1974

2500

75

3

19 BH 469

RENAULT

BİNEK TAK.

1977

500

15

4

19 AZ 843

RENAULT

BİNEK TAK.

1978

2000

60

5

19 ÇB 2001

ZETTELMAYER 2001

LODER YÜKLEYİCİ

1981

8000

240

6

19 ÇB 2002

ZETTELMAYER 4001

LODER YÜKLEYİCİ

1981

10000

300

7

19 ÇB 2004

ZETTELMAYER 4000

LODER YÜKLEYİCİ

1980

3000

90

8

19 ÇB 2008

KAELBLE

LODER YÜKLEYİCİ

1978

5500

165

9

19 ÇB 2021

BLAW-KNOX

FİNİSHER

1975

3500

105

10

19 ÇB 2034

CATERPİLLER 920

LODER YÜKLEYİCİ

1974

5000

150

11

19 ÇB 2037

ZETTELMAYER 4000

LODER YÜKLEYİCİ

1983

8000

240

12

19 DC 133

RENAULT

BİNEK TAK.

1980

1500

45

13

19 DD 229

MERCEDES

VAKUMLU SÜP.

1998

5000

150

14

19 DE 083

FİAT 50NC

SEY. BAKIM AR.

1980

2000

60

15

19 DF 061

FARGO

KAMYONET

1981

800

24

16

19 DF 810

FORD

ARAZÖZ

1981

3000

90

17

19 DN 480

LADA

NİVA 2121

1992

1000

30

18

19 DT 041

FORD CARGO

VİDANJÖR

1984

4000

120

19

19 DU 844

LEYLAND

KAMYON

1985

2000

60

20

19 DZ 566

FORD

MİNİBÜS

1986

500

15

21

19 DZ 567

FORD

MİNİBÜS

1986

500

15

22

19 DZ 658

FORD

KAMYONET

1986

500

15

23

19 DZ 659

FORD

KAMYONET

1986

500

15

24

19 DZ 660

FORD

KAMYONET

1986

500

15

25

19 DZ 662

FORD

KAMYONET

1986

500

15

26

19 DZ 663

FORD

KAMYONET

1986

500

15

27

19 DZ 664

FORD

KAMYONET

1986

500

15

28

19 DZ 665

FORD

KAMYONET

1986

500

15

29

19 DZ 667

FORD

KAMYONET

1986

500

15

30

19 DZ 668

FORD

KAMYONET

1986

500

15

31

19 DZ 772

FORD

KAMYONET

1986

500

15

32

19 EN 741

MERCEDES

OTOBÜS

1990

5000

150

33

19 ET 234

BMC

SEY.JEN.

1978

4000

120

34

19 EV 647

RENAULT

BROADWAY

1992

3000

90

 

SATILACAK HURDA ARAÇLAR

SIRA NO

MİKTAR

CİNS

MARKA

DURUM

MUHAMMEN BEDEL TL (KDV HARİÇ)

GEÇİCİ TEMİNAT TL

35

16 ADET

ARAZÖZ

FORD

HURDA

30000

900

TANKER

BEDFORD

OTOBÜS

MERCEDES

ÇEKİCİ TIR

FİAT

OTOBÜS

MERCEDES

DAMPERLİ

INTERNATIONAL

DAMPERLİ KAMYON

AUSTIN

DAMPERLİ

BMC

DAMPERLİ

INTERNATIONAL

CENAZE YIKAMA

BEDFORD

KAMYON

BMC

SU YAKIT TANKI

BEDFORD

DAMPERLİ

BMC AUSTIN

TAKSİ

TOFAŞ KARTAL

OTOBÜS

MITSUBISHI

OTOBÜS

MITSUBISHI

 Şartname: Şartname ve ekleri Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğünden ücretsiz olarak temin edilebilir ve görülebilir.

 İhale Tarihi ve Yeri: 24.10.2016 Pazartesi günü saat:14.00’de Belediyemiz Hizmet Binası 5. Kat, Meclis Salonunda ve Encümen huzurunda yapılacaktır.

 İhaleye Girebilme Şartları: İhaleye katılacak gerçek ve tüzel kişi ve kuruluşlarda aşağıdaki şartlar aranır.

    A) Kanuni İkametgah Belgesi, B) Türkiye’ de Tebligat için adres gösterilmesi, C) Tüzel kişi olması halinde,  tüzel  kişiliğin  siciline  kayıtlı  olduğu  Ticaret  veya  Sanayi  Odasından  veya  İdare  Merkezinin   bulunduğu  yer Mahkemesinden  veya  benzeri  bir  makamdan  ihalenin  yapıldığı  yıl  içinde alınmış  tüzel  kişiliğin siciline  kayıtlı  olduğuna  dair  belge, D) Ortak  girişim  olması  halinde  ortak  girişimi  oluşturan  gerçek  veya  tüzel  kişilerin  her birinin   (A – B  ve  C) ‘ deki  esaslara  göre  temin  edecekleri  belge, E) Tüzel  kişi  olması  halinde  Tüzel  kişiliğin  Noter  Tasdikli  imza  sirküleri, F) İstekliler    adına   vekaleten   ihaleye   katılınıyor  ise,  istekli  adına   teklifte   bulunan  kimselerin  vekaletnameleri  ile  vekaleten  iştirak  edenin  Noter  tasdikli  İmza  Sirküsünü  vermeleri. ( Faksla gönderilen vekaletnameler ve Noter tasdiki olmayan fotokopiler kabul edilmez. ) G) Geçici teminatlarını vermeleri, H) İsteklilerin ortak girişimi olması halinde ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermesi,  (İhale üzerinde kaldığı takdirde Noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir,  ayrıca grubun bütün ortakları İdare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalayacaklardır.) İ) İhaleye katılacak olanların,  Belediyeye borcu olmadığına dair  (taksitli borçlar hariç)  Mali Hizmetler Müdürlüğü (Tahsilat Biriminden) alacakları yazıyı İhale Komisyonunda belgelendirmeleri şarttır. Keyfiyet ilan olunur.

11 Ekim 2016
806 kez görüntülendi