Kadıkırı Köyü, 123 ada 41 nolu parsel plan değişikliği

Kadıkırı Köyü, 123 ada 41 nolu parsel için;

123 ada 41 nolu parselin tamamı “Akaryakıt ve Servis İstasyonu”; olarak planlandığı, plan değişikliği ile ilgili TEİAŞ`ın 07.09.2016 Tarihli yazısında İrtifak sınırları altında akaryakıt istasyonu vb. tesis yerine buraların yeşil alan olarak değerlendirilmesinin uygun olacağı şeklinde görüş belirttiği ve plan değişikliği ile ilgili Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü`ne İmar ve Şehircilik Müdürlüğü`nün 30.06.2016 Tarihli yazısı ile sorulan görüşe 60 günlük süre içerisinde herhangi bir cevap verilmediği tespit edilmişti şeklinde hazırlanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı (NİP; 8329,28) ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı (UİP; 7571,32) değişikliği, 3194 Sayılı İmar Kanununu 8/b Maddesi gereğince 03.10.2016 tarih 10/153 sayılı BMK kararı ile onanmıştır.

Onaylı plan değişikliği; 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince 04.10.2016-04.11.2016 tarihleri arasında 1 ay süre ile Çorum Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 2. kat panosunda askı-ilana çıkarılmıştır.

Meclis kararına ulaşmak için TIKLAYINIZ

04 Ekim 2016
174 kez görüntülendi