Çepni Mahallesi, 4202 nolu adada plan değişikliği

Çepni Mahallesi, 4202 nolu ada için

•4202 nolu adanın Emsal:2.00, Yençok: Serbest yapılaşma koşullarında “Sosyal ve Kültürel Tesis Alanı”; olarak planlanması, yapı yaklaşma mesafelerinin tüm cephelerden 5`er metre olarak planlanması şeklinde hazırlanan 1/5000 Ölçekli (NİP; 8329,27) Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli (UİP; 7571,31) Uygulama İmar Planı teklifi, 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b Maddesi gereğince 01.09.2016 tarih 09/129 sayılı BMK kararı ile onanmıştır.

Onaylı plan değişikliği; 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince 01.09.2016-01.10.2016 tarihleri arasında 1 ay süre ile Çorum Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 2. kat panosunda askı-ilana çıkarılmıştır.

Meclis kararına ulaşmak için tıklayınız

01 Eylül 2016
177 kez görüntülendi