Bahçelievler Mahallesi, 171 ada 5 nolu parselde plan değişikliği

Bahçelievler Mahallesi, 171 ada 5 nolu parsel için;

Parselin Ticaret Alanı olarak planlı kısmın doğu cephesine 5.00 metre olan yapı yaklaşma mesafesi 10.00 metreye çıkarılmış olup yapılaşmaya ilişkin diğer hükümler korunması şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı (UİP;16689,2) teklifi, 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b Maddesi gereğince 06.06.2016 tarih 06/97 sayılı BMK kararı ile onanmıştır.

Onaylı plan değişikliği; 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince 07.06.2016-07.07.2016 tarihleri arasında 1 ay süre ile Çorum Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 2. kat panosunda askı-ilana çıkarılmıştır.

Meclis kararına ulaşmak için tıklayınız

07 Haziran 2016
99 kez görüntülendi