Karakeçili Mahallesi, 1847 ada 1 parsel, 2271 ada 3 ve 4 nolu parseller ve yakın çevresi

Karakeçili Mahallesi, 1847 ada 1 parsel, 2271 ada 3 ve 4 nolu parseller ve yakın çevresi için;

2271 ada 4 parselin bulunduğu alanın kullanım kararı İlköğretim Alanından Ortaokul Alanına çevrilmiş olup 1847 ada 1 parsel ile 2271 ada 4 parsel arasında yol planlanması;

Ayrıca 2271 ada 4 ve 3 parsel arasında bulunan imar yolu kaldırılması;

Cami olarak planlı olan 2271 ada 3 parselin kuzey, güney ve doğu cephelerindeki yapı yaklaşma mesafeleri 5.00 metre, batı cephesinde ise 15.00 metre olacak şekilde yeniden düzenlenmesi şeklinde hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı (NİP 5793,6) ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı (UİP 5794,8) teklifi, 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b Maddesi gereğince 05.05.2016 tarih 05/80 sayılı BMK kararı ile onanmıştır.

Onaylı plan değişikliği; 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince 06.05.2016-06.06.2016 tarihleri arasında 1 ay süre ile Çorum Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 2. kat panosunda askı-ilana çıkarılmıştır.

Meclis kararına ulaşmak için tıklayınız

06 Mayıs 2016
124 kez görüntülendi