Ayarık Mahallesi, 992 ada, 4 nolu parsel için

Ayarık Mahallesi, 992 ada, 4 nolu parsel için:

Çarşı olan kullanım kararı kaldırılarak Konut Alanı olarak planlanması ve Ayrık Nizam, 6 kat, Taks:0.30, Kaks:1.80 yapılaşma koşulları getirilmesi ayrıca parselin doğusuna 7.00 metrelik yaya yolu işaretlenmesi Plan notlarında ise; “Parselin inşaat hakkı yola terkten önceki alan üzerinden hesaplanacaktır.”; şeklinde plan notu eklenmesi şeklinde hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı (NİP; 9549,8) ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı (UİP; 9550,10) teklifi, 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b Maddesi gereğince 06.04.2016 tarih 04/61 sayılı BMK kararı ile onanmıştır.

Onaylı plan değişikliği; 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince 07.04.2016-07.05.2016 tarihleri arasında 1 ay süre ile Çorum Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 2. kat panosunda askı-ilana çıkarılmıştır.

Meclis kararına ulaşmak için tıklayınız

08 Nisan 2016
104 kez görüntülendi