Köprüalan Köyü 106, 107, 273 ve 274 nolu parsel

Köprüalan Köyü 106, 107, 273 ve 274 nolu parsel için; • 106, 107, 273 ve 274 nolu parsellerin tamamı için;

“Tarım ve Hayvancılık Tesis Alanı”; plan fonksiyonu getirilmesi

Plana konu alan için Emsal:1.00 Yençok : Serbest yapılaşma koşullarının korunması

• İskilip yolundan 25 metre diğer cephelerden ise 5` şer metre yapı yaklaşma mesafesinin planlanması

Plan notlarına ise; “Planlama alanı içerisine Mezbaha yapılabilir.”; (Mezbaha, (Kesimhane) Hayvan Pazarı, Entegre Et ve Süt Tesisleri yapabilir), Şeklinde plan notu eklenmesi şeklinde hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar (NİP; 15208,1) ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar planı (UİP; 15209,1) teklifi, 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b Maddesi gereğince 06.04.2016 tarih 04/57 sayılı BMK kararı ile onanmıştır.

Onaylı plan değişikliği; 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince 07.04.2016-07.05.2016 tarihleri arasında 1 ay süre ile Çorum Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 2. kat panosunda askı-ilana çıkarılmıştır.

Meclis kararına ulaşmak için tıklayınız

08 Nisan 2016
144 kez görüntülendi