Çomar Mahallesi, 153 ada 87 nolu parselde plan değişikliği

Çomar Mahallesi, 153 ada 87 nolu parsel için;

Parselin batısında yaklaşık 4.370 m² lik alan E: 0.30 hmax: 6.50 yapılaşma koşullarında “Akaryakıt ve LPG İkmal İstasyonu”; olarak planlanması kalan kısım ise E: 0.60, Yençok: 11.50 metre olacak şekilde “Ticaret alanı (Düğün Salonu, Lokanta ve Satış Yeri)”; olarak planlanması

Plan notlarına: “Uygulama esnasında TEİAŞ` dan izin alınması gereklidir.”; Şeklinde plan notu eklenmesi şeklinde hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı (NİP; 8323,2), 1/1000 ölçekli Uygulama İmar planı (UİP; 5784,6) teklifi, 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b Maddesi gereğince 06.04.2016 tarih 04/56 sayılı BMK kararı ile onanmıştır.

Onaylı plan değişikliği; 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince 07.04.2016-07.05.2016 tarihleri arasında 1 ay süre ile Çorum Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 2. kat panosunda askı-ilana çıkarılmıştır.

Meclis kararına ulaşmak için tıklayınız

07 Nisan 2016
116 kez görüntülendi