kentin muhtelif yerlerinde trafo işaretlenmesi

Çorum il Koordinatörlüğü İşletme ve Yatırımlar Müdürlüğünün;

İbrahimçayırı Mahallesi, 3834 adanın kuzeyinde yer alan park olarak planlı alan içerisinde,

Ayarık Mahallesi, 3817 adanın güneyinde yer alan park olarak planlı bölgede,

Ayarık Mahallesi, 1629 ada 2 parselin kuzeyinde yer alan park olarak planlı bölgede,

Ayarık Mahallesi, 1615 adanın batısında yer alan park olarak planlı bölgede,

Ayarık Mahallesi, 1642 ada 1 parselin doğusunda park olarak planlı bölgede,

Ayarık Mahallesi, 1634 ada 17 parselin batısında yer alan park olarak planlı bölgede,

İbrahimçayırı Mahallesi 2598 adanın doğusunda yer alan park olarak planlı bölgede,

Gülabibey Mahallesi, 1076 ada 15 numaralı konut alanı olarak planlı parselde,

Ayarık Mahallesi, 1716 ada 4 numaralı parselin doğusunda yer alan park olarak planlı bölgede,

Karakeçili Mahallesi, 908 adanın güneyinde yer alan park olarak işaretli bölgede,

İlice Mahallesi, park olarak planlı 4402 ada 1 numaralı parsel üzerinde,

İlice Mahallesi, 4225 ada 4 numaralı parselin kuzeyinde yer alan park olarak planlı bölgede,

Ulukavak Mahallesi, 1595 ada 4 numaralı parselin batısında yer alan park olarak planlı bölgede,

Ayarık Mahallesi, 1632 ada 19 numaralı parselin doğusunda yer alan park olarak planlı bölgede,

Ayarık Mahallesi, 2151 adanın doğusunda yer alan otopark olarak planlı bölgede, “Trafo Alanı” işaretlenmesi şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı (UİP:18104) değişikliği teklifi, 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b Maddesi gereğince 07.03.2016 tarih 03/40 sayılı BMK kararı ile onanmıştır.

Onaylı plan değişikliği; 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince 08.03.2016-08.04.2016 tarihleri arasında 1 ay süre ile Çorum Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 2. kat panosunda askı-ilana çıkarılmıştır.

Meclis kararına ulaşmak için tıklayınız

08 Mart 2016
108 kez görüntülendi