Ulukavak Mahallesi, 2697 ada, 2 nolu parselde plan değişikliği.

Ulukavak Mahallesi, 2697 ada, 2 nolu parsel için:

Parsele ilişkin “Özel Eğitim Tesis Alanı”; olan kullanım kararı ve 2.00 olan emsal değeri değiştirilmemiş olup parselin güney cephesindeki 30 metre olan yapı yaklaşma mesafesi 12 metreye, diğer cephelerde ise 10 metre olan yapı yaklaşma mesafesi 5 metreye düşürülmesi şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar değişikliği (UİP: 11176,6), 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b Maddesi gereğince 04.02.2016 tarih 02/25 sayılı BMK kararı ile onanmıştır.

Onaylı plan değişikliği; 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince 08.02.2016-08.03.2016 tarihleri arasında 1 ay süre ile Çorum Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 2. kat panosunda askı-ilana çıkarılmıştır.

Meclis kararına ulaşmak için tıklayınız

08 Şubat 2016
109 kez görüntülendi