Karakeçili Mahallesi 4401 adanın kuzey cephesinde plan değişikliği

Karakeçili Mahallesi 4401 adanın kuzey cephesinde işaretli bulunan 7.00 metrelik yapı yaklaşma mesafesinin 5.00 metre olarak yeniden düzenlenmesi şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli (UİP 5800,3) Uygulama İmar planı değişikliği, 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b Maddesi gereğince 07/12/2015 tarih 13/171 sayılı BMK kararı ile onanmıştır.

Onaylı plan değişikliği; 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince 10/12/2015-11/01/2016 tarihleri arasında 1 ay süre ile Çorum Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 2. kat panosunda askı-ilana çıkarılmıştır.

Meclis kararına ulaşmak için tıklayınız

10 Aralık 2015
125 kez görüntülendi