Gülabibey Mahallesi, 1433 nolu adanın güneyinde plan değişikliği

Gülabibey Mahallesi, 1433 nolu adanın güneyinde bulunan alan için, hazırlanan;

• 1433 nolu adanın güneyinde yaklaşık 7025 m² lik alan Emsal:0.30 yapılaşma koşullarında Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı olarak planlanması şeklindeki 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı (NİP 8329,10) ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar planı (UİP 7571,15) değişikliği, 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b Maddesi gereğince 07/09/2015 tarih 09/137 sayılı BMK kararı ile onanmıştır.

Onaylı plan değişikliği; 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince 09/09/2015-09/10/2015 tarihleri arasında 1 ay süre ile Çorum Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 2. kat panosunda askı-ilana çıkarılmıştır.

Meclis kararına ulaşmak için tıklayınız

10 Eylül 2015
121 kez görüntülendi