Gülabibey Mahallesi, 40 pafta 270 ada ve çevresini kapsayan alanda plan değişikliği

• Gülabibey Mahallesi, 40 pafta 270 ada ve çevresini kapsayan yaklaşık 2.00 hektarlık plan değişikliğine konu alana ilişkin yürürlükteki imar planı 10.04.1992 tarih ve 17 Sayılı Belediye Meclis Kararı ile onaylanan 3. Kısım İlave Revizyon İmar planıdır. Bu planda değişikliğe konu alan içerisine Resmi Kurum Alanı, Sağlık Ocağı Alanı, Park ve Ağaçlandırılacak Alan planlanmış alanda
hazırlanan ;

• Semt Parkı olarak işaretli alanın 2.500 m² lik kısmı TAKS:0.40, Emsal:1.00, Yençok: Serbest yapılaşma koşullarında “Sosyal ve Kültürel Tesis Alanı” olarak değiştirilmesi ve  Ayrıca Sosyal ve Kültürel Tesis Alanı’nın yapı yaklaşma mesafeleri tüm cephelerinden ise 5 metre olacak şekilde öneri getirilmesi şeklindeki 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı (NİP 7560,6) ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar planı (UİP 7562,8) değişikliği, 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b Maddesi gereğince 07/09/2015 tarih 09/136 sayılı BMK kararı ile onanmıştır.

Onaylı plan değişikliği; 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince 09/09/2015-09/10/2015 tarihleri arasında 1 ay süre ile Çorum Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 2. kat panosunda askı-ilana çıkarılmıştır.

Meclis kararına ulaşmak için tıklayınız

10 Eylül 2015
113 kez görüntülendi