Bahçelievler Mahallesi, 2211 ada 1 nolu parsel ve çevresinde plan değişikliği

Bahçelievler Mahallesi, 2211 ada 1 nolu parsel ve çevresi için hazırlanan ;

2211 ada 1 nolu parselde işaretli olan “Pazar Yeri”; parselin güney kısmına kaydırılıp alanı küçültülmüş ve güneyinde yer alan “Park Alanı”; Pazar yerine dahil edilmesi;Ayrıca, 2211 ada 1 parselde işaretli olan Pazar Yerinin küçültülmesinden sonra kalan kısım “Konut Alanı”; olarak işaretlenmiş olup bu konut alanlarında 17,50m genişliğe sahip olan Bahar Caddesinden cephe alan parseller için Ayrık Nizam 5 kat, Taks:0.40, Kaks: 2.00 – diğer yollardan cephe alan parseller için ise Ayrık nizam 3 kat, Taks:0.40, Kaks:1.20 yapılaşma koşulları getirilmesi şeklindeki 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı (NİP 5777,4) ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar planı (UİP 5006,6) değişikliği, 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b Maddesi gereğince 07/09/2015 tarih 09/130 sayılı BMK kararı ile onanmıştır.

Onaylı plan değişikliği; 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince 09/09/2015-09/10/2015 tarihleri arasında 1 ay süre ile Çorum Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 2. kat panosunda askı-ilana çıkarılmıştır.

Meclis kararına ulaşmak için tıklayınız

10 Eylül 2015
105 kez görüntülendi