Ulukavak mahallesi, 3224 ada, 2-3-4-5-6 nolu parsellerde plan değişikliği

Ulukavak mahallesi, 3224 ada, 2-3-4-5-6 nolu parsellerin, Zeminde 20.46*94.10 boyutlarında Ticari, Üst katlarda ise 20.46*24.70 boyutlarında (6 Kat) 3 Blok Konut olmak üzere; Blok Nizam 7 Kat yapılaşma koşullarına sahip “Ticaret-Konut Alanı”; olarak planlanması şeklinde hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar (NİP-11177,4) ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar planı (UİP-11176,4) değişikliği ,3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b Maddesi gereğince 03/08/2015 tarih 08/116 sayılı BMK kararı ile onanmıştır.

Onaylı plan değişikliği; 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince 06/08/2015-07/09/2015 tarihleri arasında 1 ay süre ile Çorum Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 2. kat panosunda askı-ilana çıkarılmıştır.

Meclis kararına ulaşmak için tıklayınız

06 Ağustos 2015
106 kez görüntülendi