Çepni Mahallesi, 1296 ada, 43 nolu parselde plan değişikliğ

Çepni Mahallesi, 1296 ada, 43 nolu parselde Emsal:3.50 Yençok: Serbest yapılaşma koşullarında “Turizm Tesis Alanı”; olarak planlanması, mevcut akaryakıt ve lpg istasyonunun bulunduğu batı kısmının ise Emsal:0.30 Yençok: 6.50 yapılaşma koşullarında “Akaryakıt ve LPG İkmal İstasyonu”; olarak planlanması, 1296 ada 45 nolu parsele cephe veren 5 metrelik kadastro boşluğunun ise otopark olarak planlanması şeklinde hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı (NİP-8329,6) ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar planı (UİP-7571,11) değişikliği,3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b Maddesi gereğince 03/08/2015 tarih 08/114 sayılı BMK kararı ile onanmıştır.

Onaylı plan değişikliği; 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince 06/08/2015-07/09/2015 tarihleri arasında 1 ay süre ile Çorum Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 2. kat panosunda askı-ilana çıkarılmıştır.

Meclis kararına ulaşmak için tıklayınız

06 Ağustos 2015
121 kez görüntülendi