Karaca Köyü, 1452 parselde plan değişikliği

Karaca Köyü, 1452 parsel için Emsal:0.75, Yençok: Serbest yapılaşma koşullarında “Sanayi Alanı (Ambalaj ve Ambalaj Atıklarını Toplama ve Geri Dönüşüm Tesis Alanı)”; olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar planı (UİP-7571,8) değişikliği, 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b Maddesi gereğince 03/08/2015 tarih 08/98 sayılı BMK kararı ile onanmıştır.

Onaylı plan değişikliği; 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince 06/08/2015-07/09/2015 tarihleri arasında 1 ay süre ile Çorum Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 2. kat panosunda askı-ilana çıkarılmıştır.

Meclis kararına ulaşmak için tıklayınız

06 Ağustos 2015
117 kez görüntülendi