Çepni Mahallesi, 4463, 4465, 4466, 331 adalar ve Gülabibey Mahallesi, 892 adalarda plan değişikliği

Çepni Mahallesi, 4463, 4465, 4466, 331 adalar ve Gülabibey Mahallesi, 892 adanın bir kısmında park ve ağaçlandırılacak alanların Emsal:0.50, Yençok:7.50 m yapılaşma koşullarında “İmalathane”; ve Emsal:0.75 Yençok: Serbest yapılaşma koşullarında “Sanayi Alanı”; olarak planlanması şeklinde hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı (NİP-8329,3) ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı (UİP-7571,6) değişikliği, , 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b Maddesi gereğince 03/08/2015 tarih 08/96 sayılı BMK kararı ile onanmıştır.

Onaylı plan değişikliği; 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince 06/08/2015-07/09/2015 tarihleri arasında 1 ay süre ile Çorum Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 2. kat panosunda askı-ilana çıkarılmıştır.

Meclis kararına ulaşmak için tıklayınız

06 Ağustos 2015
101 kez görüntülendi