Başkan Külcü, ”Jeolojik ve Jeoteknik etüt çalışması şehrin geleceğine yön verecek”

Belediyemiz, yapılaşmaya uygun alanları belirleyerek yapılaşmaya yön verilmesi için jeolojik ve jeoteknik etüt proje çalışmalarını sürdürüyor.

Belediye, İller Bankası’na Nazım İmar Planı’nın yapımı için yetki devrinde bulunmasının ardındanihaleyi alan firmanın Çorum’a gelerek çalışmalarına başladığını ifade eden Belediye Başkanı Muzaffer Külcü, İller Bankası’nın da etüt çalışmaları, yağmursuyu, içmesuyu tesisleri gibi alt yapı projelerine destek vereceğini söyledi.İller Bankası, böylesine büyük projeleri bir kaç ilde daha uyguladı. Yani tecrübe kazandı. Nazım İmar Planına altlıkolacak bu proje birçok altyapı çalışmasında işimizi kolaylaştıracak.”; dedi.

Başkan Külcü, “Çorum Belediyesi’nin 2016 yılı projeleri içerisinde yer alan jeolojik ve jeoteknik etüt projesi ileBelediye’nin mücavir alanında bulunan 330 bin dönümlük bölgede, 1024 tane sondaj yapılarak, 3 farklı toprak numunelerinin alınması,zemin/kaya mekaniği laboratuar deneylerinin yapılışı ile deney sonuç raporu hazırlanacak. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı`na sunulacak.Rapor onaylandıktan sonra uygulanmaya başlanacak. Proje, 2016 yılı sonunda tamamlanacak ve bu çalışma 20 yıl geçerli olacak.”; dedi.

Başkan Külcü, ”Jeolojik ve Jeoteknik etüt çalışması şehrin geleceğine yön verecek”

Çorum Belediyesi’nin bu çalışmayı yapmasındaki amacın, Çorum’undeprem bölgesinde yer alan bir olması nedeniyle yeni yerleşime açılacak alanları tespit etmek olduğunu vurgulayan Belediye Başkanı Muzaffer Külcü, “Çalışma kapsamında arazide yapılacak sondaj ve jeofizik veriler kullanılarak deprem riski açısından şehrin hangi bölgelerinin imara uygun olduğu, nerelerin imara önlemler alınarak açılacağı, nerelerin imara açılmaması gerektiği ortaya çıkacak. Heyelan, kaya düşmesi, su baskınında yerleşim yerlerinin nasıl etkileneceği belirlenerek zemin ve yerleşim yönünden sıkıntılı alanlar ortaya çıkarılacak. Hazırlanacak jeoloji ve yerleşime uygunluk haritaları, çalışma alanlarındaki zemin yapısını ortaya çıkarıp planlı yapılaşmayı sağlayacak. İlimizden geçen Salhu Çayı kırığının nereden geçtiği ise bu projenin tamamlanmasından sonra belirlenmiş olacak. Yapılan bu çalışmaNazım İmar Planı esas olmak üzere yapılmaktadır. Parsel bazında etütler Belediye tarafından ruhsatlandırma aşamasında vatandaşlarımız tarafından parsel bazında etüt çalışması tekrar yaptıracak.”dedi.

28 Ocak 2016
139 kez görüntülendi