Çepni Mahallesi, 3985, 3986, 3987, 3988, 3989, 3990 ve 3991 adalarda plan değişikliği.

Çepni Mahallesi 3985, 3986, 3987, 3988, 3989, 3990 ve 3991 adalar da plan fonksiyonlarında değişiklik yapılmadan “Toptan Ticaret Alanı, Yençok ; 8,70 metre olarak planlandığı ve 8,70 metreden daha düşük bina yapılamaz şeklinde plan notu eklenerek, Çepni Mahallesi 3985, 3986, 3987, 3988, 3989, 3990 ve 3991 adalar da plan müellifince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar planı (UİP 7571,5) değişikliği, 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b Maddesi gereğince 07.05.2015-05/77 BMK kararı ile onanmıştır

Onaylı plan değişikliği; 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince 11/05/2015-11/06/2015 tarihleri arasında 1 ay süre ile Çorum Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 2. kat panosunda askı-ilana çıkarılmıştır.

Meclis kararına ulaşmak için tıklayınız

11 Mayıs 2015
117 kez görüntülendi