Çomar Mahallesi, 152 ada, 81 parselde plan değişikliği.

Çomar Mahallesi, 152 ada, 81 nolu parselde ticari tesisler yapılabilmesi amacıyla 152 ada 81 nolu parselin Emsal: 0.10, Y. ençok: 6.50 metre yapılaşma koşullarında “Ticaret Alanı”; olarak planlanması, parselin Karayolundan (güney) cephesinden 25 metre diğer cephelerinden 5 metre yapı yaklaşma mesafesinin belirlenmesi ve doğusundan 10 m` lik yaya yolu işaretlenmesi, “Düğün salonu yapılması durumunda her 10 m² lik inşaat alanı için bir otopark yapılacaktır”; plan notu eklenmesi şeklinde plan müellifince hazırlanan 1/5000 nazım (NİP 11180) ve 1/1000 İlave İmar planı (UİP 11179), 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b Maddesi gereğince 03.04.2015-04/59 BMK kararı ile onanmıştır.

Onaylı plan değişikliği; 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince 07/04/2015-07/05/2015 tarihleri arasında 1 ay süre ile Çorum Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 2. kat panosunda askı-ilana çıkarılmıştır.

Meclis kararına ulaşmak için tıklayınız

07 Nisan 2015
130 kez görüntülendi