Çepni Mahallesi, 331 ada, 126 parselde İmar planı değişikliği,

Çepni Mahallesi, 331 ada, 126 parselde Emsal:1.00 Yençok : 6 kat yapılaşma koşullarında “Özel Eğitim Alanı” şeklinde plan müellifince hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım (NİP 8329,2) İmar ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar planı (UİP 7571,4) değişikliği, 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b Maddesi gereğince 03.04.2015-04/57 BMK kararı ile onanmıştır.

Onaylı plan değişikliği; 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince 07/04/2015-07/05/2015 tarihleri arasında 1 ay süre ile Çorum Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 2. kat panosunda askı-ilana çıkarılmıştır.

Meclis kararına ulaşmak için tıklayınız

07 Nisan 2015
115 kez görüntülendi