Karakeçili Mahallesi, 1794 ada, 17 nolu parselde İmar planı değişikliği

Karakeçili Mahallesi, 1794 ada, 17 nolu parselde yapı yaklaşma mesafelerinin parselin her bir sınırından 5`er metre olarak belirlenmesi ve “Bodrum katlarda ticari fonksiyonlar yer alabilir.”; ve “Sıfır kotu parselin doğu cephesinden (Adil Candemir Parkı) verilecektir.”; Şeklinde plan notu eklenmesi şeklindeki plan müellifince hazırlanan 1/1000 uygulama İmar planı değişikliği (UİP 5794,3), 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b Maddesi gereğince 06.03.2015-03/50 BMK kararı ile onanmıştır

Onaylı plan değişikliği; 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince 06/03/2015-06/04/2015 tarihleri arasında 1 ay süre ile Çorum Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 2. kat panosunda askı-ilana çıkarılmıştır.

Meclis kararına ulaşmak için tıklayınız

06 Mart 2015
123 kez görüntülendi