İlice Mevkii, 93 ada, 1- 2 nolu parsellerde plan değişikliği

İlice mevki, 93 ada, 1, 2 nolu parsellerde 93 ada, 1 parsel ile 2 nolu parselin bir kısmının emsal: 0.25, y. en çok 12. 50 metre yapılaşma koşullarında “Sosyal ve Kültürel Tesis Alanı” olarak planlanması şeklinde plan müellifince hazırlanan 1/5000 nazım (NİP- 5791,1) ve 1/1000 uygulama İmar planı değişikliği (UİP- 5792,2), 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/B Maddesi Gereğince 02.02.2015-02/33 BMK kararı ile onanmıştır.

Onaylı plan değişikliği; 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince 09/02/2015-09/03/2015 tarihleri arasında 1 ay süre ile Çorum Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 2. kat panosunda askı-ilana çıkarılmıştır.

Meclis kararına ulaşmak için tıklayınız

09 Şubat 2015
134 kez görüntülendi