Gülabibey Mahallesi, 2778 ve 2683 adanın güneyi ve doğusunda plan değişikliği

Gülabibey Mahallesi, 2778 ada ve 2683 adanın doğusu ve güneyinde plan müellifince hazırlanan 1/5000 nazım (NİP- 7560,3) ve 1/1000 uygulama İmar planı (UİP- 7562,3) ile 2778 ada ve kuzeyinde yer alan otopark alanının birleştirilerek “park” olarak planlanması, 2683 adanın doğusunda yer alan “park” alanının ise K1 tipi “KSS Alanı” ve” Elektronik Haberleşme Altyapı Alanı” olarak planlanması, 2683 adanın güneyinde yer alan alanın ise “Park” olarak planlanması şeklindeki teklif 3194 Sayılı İmar Kanunun 8/b Maddesi gereğince 02.02.2015-02/29 BMK kararı ile onanmıştır.

Onaylı plan değişikliği; 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince 09/02/2015-09/03/2015 tarihleri arasında 1 ay süre ile Çorum Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 2. kat panosunda askı-ilana çıkarılmıştır.

Meclis kararına ulaşmak için tıklayınız

09 Şubat 2015
112 kez görüntülendi