Ulukavak Mahallesi, Akpınar Caddesi, Osmancık Caddesi, Karaman Çavuş Caddesi, Çiftlik Caddesi arasında

Ulukavak Mahallesi, Akpınar Caddesi, Osmancık Caddesi, Karaman Çavuş Caddesi, Çiftlik Caddesi arasında kalan yaklaşık 6 ha`lık alanda;

Ayrık ikiz nizam yapılaşma koşulunun ayrık nizam olarak değiştirilerek parsellerin birleştirilmesi yoluyla yönetmeliklere uygun cephe şartlarının sağlanmasının, 3747 ada da ise, mevcut planda öngörülen TAKSve KAKS değerlerine uygun olarak cephe ve derinlik şartlarını sağlamak amacıyla Blok Nizam 5 kat konut alanı olarak belirlenmesi, “Bu planın yürürlüğe girdiği tarihten önce, ayrık ikiz nizam yapılaşma koşullarına uygun olarak ruhsat alınmış ve tamamlanmış parsellerin bitişiğindeki parsellerde ikiz nizam yaptırmaya belediye yetkilidir.”; plan notu eklenmesi şeklinde plan müellifince hazırlanan 1/1000 uygulama İmar planı değişikliği (UİP- 7558,1) 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b Maddesi gereğince, 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b Maddesi gereğince 05.12.2014-12/126 BMK kararı ile onanmıştır.

Onaylı plan değişikliği; 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince 11/12/2014-11/01/2015 tarihleri arasında 1 ay süre ile Çorum Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 2. kat panosunda askı-ilana çıkarılmıştır. Meclis kararına ulaşmak için tıklayınız

11 Aralık 2014
451 kez görüntülendi