Gülabibey Mahallesi, 3519 ve 2379 adalarda plan değişikliği

Gülabibey Mahallesi, 3519 ve 2379 adalar arasında yer alan 7 metre yaya yolunun kaldırılarak su deposu ve park alanına katılması şeklinde yaklaşık 3600 m² lik alanda1/5000 nazım (NİP- 7560,1) ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı (UİP- 7562,1) değişikliği, 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b Maddesi gereğince 05.12.2014-12/125 BMK kararı ile onanmıştır.

Onaylı plan değişikliği; 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince 11/12/2014-11/01/2015 tarihleri arasında 1 ay süre ile Çorum Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 2. kat panosunda askı-ilana çıkarılmıştır. Meclis kararına ulaşmak için tıklayınız

11 Aralık 2014
122 kez görüntülendi