Bahçelievler Mahallesi, 58 Pafta, 519 Ada, 1 Parselde imar plan değişikliği.

Bahçelievler Mahallesi, 58 pafta, 519 ada 1 parselde plan müellifince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama imar planı değişikliği teklifi ile Ayrık nizam 4 kat (yola yapı yaklaşma mesafesi /yapı nizamı- kat adedi /yan bahçe yapı yaklaşma mesafesi) (5/A-4/3) olarak planlaması, (UİP 5782,1) 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b Maddesi gereğince 08/10/2014-10/108 BMK kararı ile onanmıştır.

Onaylı plan değişikliği; 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince 14/10/2014-14/11/2014 tarihleri arasında 1 ay süre ile Çorum Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 2. kat panosunda askı-ilana çıkarılmıştır.

Meclis kararına ulaşmak için tıklayınız

14 Ekim 2014
115 kez görüntülendi