Çöplü Mahallesi, 4005 ada, 10, 11, 12 nolu parselde plan değişikliği

Çöplü Mahallesi, 4005 ada 10,11,12 parsellerde plan müellifince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama imar planı değişikliği teklifi ile “Planlama alanı içerisinde, alandaki yapıların ihtiyacını karşılamak üzere teknik alt yapı ve özel teknik altyapı alanları/yapıları yapılabilir. Bu alanlarda Trafo, Telekom yapıları, santral binaları, arıtma tesisleri, su deposu vb. gibi kullanımlar yer alabilir. Bunlar vaziyet planına göre ifraz edilebilir” şeklinde plan notu eklenerek, 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b Maddesi gereğince08/09/2014-09/90 BMK kararı ile onanmıştır.

Onaylı plan değişikliği; 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince 18/09/2014-18/10/2014 tarihleri arasında 1 ay süre ile Çorum Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 2. kat panosunda askı-ilana çıkarılmıştır.

Meclis kararına ulaşmak için tıklayınız

18 Eylül 2014
108 kez görüntülendi