Belediyemizden Stratejik Plan anketi

Belediyemiz tarafından, 2015-2019 yıllarını kapsayan Stratejik Plan hazırlanıyor.

Stratejik Plan kapsamında katılımcı ve şeffaf yönetim anlayışıyla; kurumsal paydaşların yerel düzeyde karar alma süreçlerine katılımının sağlanması amacıyla “Paydaş Anketi”; düzenleniyor.

Vatandaşlar, kamu kurumları ve Sivil Toplum Kuruluşları için ayrı olarak hazırlanan

anketle Belediye, hizmet kalitesinin değerlendirilmesi, hizmet önceliklerinin belirlenmesi ve iyileştirmeye açık olan alanların tespitini yapacak. Ankete katılan vatandaşlar, Çorum`un ihtiyaçları doğrultusunda ankette yer alan sorulara verecekleri cevaplarla strateji ve hedeflerin belirlenmesine katkı sunabilecek.

05 Ağustos 2014
265 kez görüntülendi