Gülabibey Mahallesi, 288 ada, 3 parsel, 2336 ada, 37,38 ve 2938 ada, 36, 37 nolu parsellerde, plan müellifince hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu

Gülabibey Mahallesi,  288 ada, 3 parsel, 2336 ada, 37,38 ve 2938 ada, 36, 37 nolu parsellerde, plan müellifince hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu (Cami Alanı) 07/01/2014 Tarih 1/11 Sayılı BMK ile onaylanmıştır.

07/01/2014 Tarih 1/11 Sayılı BMK ile onaylanmıştır. ile onaylanan ilan,  İmar ve Şehircilik Müdürlüğü  2. Kat ilan  panosunda  ve www.corum.bel.tr adresinde aynı meclis karar metinleri ve plan örnekleri bir ay süreyle eş zamanlı olarak ilan edilmiştir.

Ocak Ayı Meclis Kararını incelemek için tıklayınız.

16 Ocak 2014
133 kez görüntülendi