Belediyemiz Meclisinin 06/09/2013 tarihinde .K.I.D pafta, 4040 ada 169 parselde malikler tarafından plan müellifine hazırlattırılan 1/1000 ölçekli plan değişikliği ilanı

Çepni Mahallesi, 19.K.I.D pafta, 4040 ada 169 parselde malikler tarafından plan müellifine hazırlattırılan 1/1000 ölçekli plan değişikliği 06/09/2013 Tarih 10/121 Sayılı BMK ile onaylanmıştır.

 

09/2013 Tarih 10/119 Sayılı BMK ile onaylanmıştır.  İmar ve Şehircilik Müdürlüğü  2. Kat ilan  panosunda  ve www.corum.bel.tr adresinde aynı meclis karar metinleri ve plan örnekleri bir ay süreyle eş zamanlı olarak ilan edilmiştir.

 

 

06/09/2013 tarihli Meclis Kararı için tıklayınız

 

 

İmar planı için tıklayınız

13 Eylül 2013
169 kez görüntülendi